Εκτύπωση
Νοε
02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών «Αξιολόγηση διαχείρισης επισκεψιμότητας του Σπηλαίου των Λιμνών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών «Αξιολόγηση διαχείρισης επισκεψιμότητας του Σπηλαίου των Λιμνών» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ. 4.9 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ