Εκτύπωση
Μαϊ
06

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 3.6: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» και Β. Π.Ε. 4.3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Α. Π.Ε. 3.6: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» και Β. Π.Ε. 4.3: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμου-Βουραϊκου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033267και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ypourgeio