Εκτύπωση
Μαϊ
03

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων Προστατευόμενων Περιοχών στον βιώσιμο τουρισμό – Europarc

Ο Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού, μέσω των εκπροσώπων του κ.κ. Νικόλαο Τοπουζίδη, Γεωλόγο και Γεώργιο Ρουσινό, Δασολόγο, συμμετείχε στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων Προστατευόμενων Περιοχών στον βιώσιμο τουρισμό – Europarc, που είχε ως θέμα: «Η κοινωνική και πολιτιστική επίδραση του τουρισμού: διερευνώντας μια βιώσιμη απάντηση» και την οποία διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, στα Πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, από 9 έως 11 Απριλίου 2019.

Κάθε δύο χρόνια, το δίκτυο Europarc, που εφαρμόζει τη μεθοδολογία του Βιώσιμου Τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, συνέρχεται για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Επιδιώκεται με την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης, να αποδοθούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε μια περιοχή, με σεβασμό στην υπάρχουσα κουλτούρα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αύξηση και την ανάπτυξη. Αποτελεί μια πρόκληση για την εξισορρόπηση αυτών των ανταγωνιστικών απαιτήσεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στα 11 χρόνια λειτουργίας του, πέρα από τη σημαντική βασική αρμοδιότητα του για την παρακολούθηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ντόπιων και επισκεπτών, έχει καταφέρει την ένταξη της προστατευόμενης περιοχής στο Δίκτυο Europarc με την πιστοποίηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό», καθώς και στα Γεωλογικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Μέσα από αυτά τα εργαλεία δικτύωσης, προσπαθεί να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 2

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 1

Εκτύπωση
Μαϊ
03

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού σε Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ως επικεφαλής εταίρος, έχει επιλέξει την περιοχή των Καλαβρύτων για την πιλοτική εφαρμογή του έργου. Το έργο έρχεται να ικανοποιήσει, μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου μεθοδολογίας, τη συλλογή δεδομένων εμπειρίας βάσει αποτελέσματος, από τον ίδιο τον επισκέπτη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν επιχειρηματικές και πολιτικές αποφάσεις, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας του τοπικού οικοσυστήματος Τουρισμού. Ο σκοπός του έργου και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των εμπειριών των επισκεπτών σε σχέση με τις μεμονωμένες ή σύνθετες υπηρεσίες που λαμβάνουν στον προορισμό τους. Ο σκοπός και ο ρόλος των μελών των περιφερειακών δικτύων, είναι η κινητοποίηση των τουριστών ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο στη συλλογή των αντιδράσεων των τουριστών–επισκεπτών και ταυτόχρονα στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση της περιοχής. Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Καλαβρύτων, την Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το Σπήλαιο των Λιμνών, το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και διάφοροι Σύλλογοι στον τομέα του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων και συγκροτήθηκε δίκτυο με την επωνυμία «Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής των Καλαβρύτων», με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας επισκεπτών στην περιοχή. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πλατφόρμα και εταίρος του έργου CI-Novatec είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

     Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού έρχεται να συμβάλει, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην μεταφορά δεδομένων και στοιχείων βιοποικιλότητας και γεωπικοιλότητας στον επισκέπτη εντός του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, με στόχο την αύξηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο οικοτουρισμός, ο γεωτουρισμός κλπ. Ας μην ξεχνάμε ότι η περιοχή έχει αναγνωριστεί με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO» από το 2015.

CI NOVATEC

Εκτύπωση
Απρ
10

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στην 43η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων στη Γερμανία

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στην 43η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων στη Γερμανία

Οι επίσημοι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκου, κκ Γεώργιος Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός σύμβουλος του Γεωπάρκου και Ελένη Κουμούτσου, Συντονίστρια Έργου-Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχείρισης, συμμετείχαν στην 43η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων, στο Swabian Alp UNESCO Global Geopark, Aalen στη Γερμανία, στις 25 – 29 Μαρτίου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 73 Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 περιοχές (Λέσβος, Ψηλορείτης, Χελμός-Βουραϊκός, Βίκος-Αώος, Σητεία), καθώς και το Γεωπάρκο της Κύπρου (Τρόοδος) που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων και αποτελούν ταυτόχρονα μνημεία της UNESCO, αφού εντάσσονται στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινά που αφoρούν όλα τα μέλη του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και προτάσεων για διακρατικές συνεργασίες από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές των Γεωπάρκων.

Επίσης, το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που αφορά τη λιγνιτική και εξορυκτική δραστηριότητα των Γεωπάρκων με στόχο τη παραγωγή κοινού οδηγού για όλα τα γεωπάρκα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας. Τη 2η ημέρα διεξήχθη Έκθεση τοπικών προϊόντων απ΄όλα τα Γεωπάρκα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν γεύσεις από πολλές περιοχές της Ευρώπης. Στην έκθεση υπήρχε Ελληνικό περίπτερο με γεύσεις και εικόνες από Αχαΐα, Λέσβο, Γιάννενα και Κρήτη και την Κύπρο.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, να μάθουμε καλές πρακτικές και την διαχείριση των Γεωπάρκων τους και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στα Παγκόσμια Γεωπάρκα για την καλύτερη παρουσία και του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού (ΦΔ) συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Έτσι καθιερώνεται η αναγνώριση του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού σαν μνημείο της UNESCO με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά (πέραν της μοναδικής Βιοποικιλότητας) και απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση.

EGN-ΓΕΡΜΑΝΙΑ1

EGN-ΓΕΡΜΑΝΙΑ2

Εκτύπωση
Μαρ
15

NEWS letter Τεύχος 8

Δείτε το NEWS letter

Εκτύπωση
Φεβ
22

Εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού

Εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού

           

            Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού –Βουραϊκού και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πλήθους γεωτεχνικών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για την υποστήριξη του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ Μενέλαος Γαρδικιώτης, Γεωπόνος. Την εκδήλωση προλόγισε ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του παραρτήματος κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος, Ιχθυολόγος. Ακολούθησε εισήγηση του Προέδρου του παραρτήματος κ. Αθανάσιου Πετρόπουλου για το ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και για την συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού . Εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού, σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Γρηγόρης Ιατρού, Πρόεδρος του Φορέα και Ομότιμος Καθηγητής τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών ενώ ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για το Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού, μέλος του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της Ουνέσκο.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ανταλλαγή ευχών μεταξύ των μελών της Δ.Ε. του Παραρτήματος και των παρευρισκομένων.

geote1

geote2

 

Εκτύπωση
Δεκ
05

Συμμετοχή του Φ.Δ. στις δράσεις καθαρισμού μονοπατιών και θέσεων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καλαβρύτων

Συμμετοχή του Φ.Δ. στις δράσεις καθαρισμού μονοπατιών και θέσεων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καλαβρύτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στο πλαίσιο εφαρμογής από το Δασαρχείο Καλαβρύτων της αριθ. 84675/23-3-2018 (ΦΕΚ 1510 Β΄) Κ.Υ.Α. «περί προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας» και των δράσεων που υλοποιούνται από το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, συμμετείχε στον καθαρισμό μονοπατιών και θέσεων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 12-15 Νοεμβρίου και περιελάμβαναν την απομάκρυνση σκουπιδιών από το δασικό μονοπάτι «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Βαλβούσι», την Ε.Ο. Καλάβρυτα – Αγ. Νικόλαος και τις θέσεις «Βαλβούσι» και «Εικόνισμα» εντός Αισθητικού δάσους Καλαβρύτων. Από τον Φ.Δ. συμμετείχαν οι έξι Ειδικοί Δασικής Προστασίας με δύο υπηρεσιακά αγροτικά οχήματα 4x4.

Πρόθεση του Φ.Δ. είναι να συνεχιστούν ανάλογες δράσεις και συνεργασίες με ομάδες, συλλόγους και υπηρεσίες που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

katharismos1

katharismos2

katharismos3

Εκτύπωση
Νοε
05

Newsletter, τεύχος 7 - Ιούνιος 2018

Δείτε tο Newsletter

ypourgeio