Εκτύπωση

Τι είναι το Γεωπάρκο;


Ένα Γεωπάρκο είναι μια περιοχή με σαφώς καθορισμένα όρια και μια αξιοσημείωτη γεωλογική κληρονομιά, που προωθεί την προστασία και τη χρήση της ακολουθώντας μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης (δηλαδή στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα) και προάγει την οικονομική ευημερία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Ένα Γεωπάρκο καλείται να αποδείξει ότι αποτελεί γεωλογική κληρονομιά εξέχουσας σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και παράλληλα έχει ως σκοπό να διερευνήσει, να αναπτύξει και να αναδείξει τη σχέση μεταξύ της γεωλογικής κληρονομιάς και όλων των άλλων πτυχών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

ypourgeio