Εκτύπωση

Ίδρυση


Σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A' 25 - 20.02.2018), η Προστατευόμενη Περιοχή που αποτελεί τη νέα περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

1. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ (SCI_GR2320002)

2. ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (SCI_GR2320003)

3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SCI_GR2320004)

4. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SCI_GR2320005)

5. ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ - ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ (SCI_GR2320007)

6. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SCI_GR2320008)

7. ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (SCI_GR2320009)

8. ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖHΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ (SCI_GR2530001)

9. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SPA_GR2320010)

10. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SPA_GR2320012)

11. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SPA_2320013)

12. ΌΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) (SPA_GR2530006)


 

ypourgeio