Εκτύπωση

Ξενοδοχεία

CASTLE RESORT
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Μουντζουρούλιας - ΤΗΛ.:26920-24556, FAX:26920-29089
ΑΝΕΡΑΔΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Μαγκαφάς - ΤΗΛ.:26920-24777, FAX:26920-24512
ΑΝΕΣΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Μιχαλόπουλος - ΤΗΛ.:26920-23070
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Λυμπέρης - ΤΗΛ.:26920-24060, FAX:26920-24068
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Ζαφειροπούλου - ΤΗΛ.:26920-24500, 6972-080291 FAX:26920-24505
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Δαφαλιάς - ΤΗΛ.:26920-29111, FAX:26920-29114
ΒΙΛΛΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Γερόπουλος - ΤΗΛ.:26920-22712
ΚΥΝΑΙΘΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Σφαραγκούλιας - ΤΗΛ.:26920-22609, 26920-22044, FAX:26920-24568
ΛΗΔΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Τσενές - ΤΗΛ.:26920-24780, FAX:26920-24784
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Γαβριελάτος - ΤΗΛ.:26920-22296, FAX:26920-22686
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ • Επικοινωνία: κ. Γκλαβάς - ΤΗΛ.:26920-83444-5, 6944-299710
ΣΠΕΡΧΟΣ
ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ • Επικοινωνία: κ. Παυλόπουλος - ΤΗΛ.:26920-83348
ΣΤΥΓΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Σοκορέλης - ΤΗΛ.:26920-24535
ΞΥΛΙΝΟ ΣΑΛΕ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Σαμαρτζοπούλου - ΤΗΛ.:26920-23900
ΦΑΝΑΡΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Νικολάου - ΤΗΛ.:26920-23665, FAX:26920-23667
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Δαφαλιάς - ΤΗΛ.:26920-22422, FAX:26920-23009
ΦΙΝΤΑΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Λερούνης - ΤΗΛ.:26920-24552, 6944475410
ΧΕΛΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ • Επικοινωνία: κ. Κουνέλης - ΤΗΛ.:26920-29222, FAX:26920-29225
ΑΡΟΑΝΙΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ • Επικοινωνία: κ. Ράπανου - ΤΗΛ.:26920-31308, 6977-621719, FAX: 2692031308
ΜΟΝΤ ΧΕΛΜΟΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ • Επικοινωνία: κ. Μπαρλογιάννης - ΤΗΛ.:26920-31221, 26920-31392, 26920-31249, FAX:26920-31866