Εκτύπωση

Τι είναι το Γεωπάρκο

Τι είναι το Γεωπάρκο;
Ένα Γεωπάρκο είναι μια περιοχή με σαφώς καθορισμένα όρια που έχει μια αξιοσημείωτη γεωλογική κληρονομιά σε συνδυασμό με μια στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη (δηλαδή στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα).


Οι κύριοι σκοποί του Γεωπάρκου είναι οι εξής:
Η διατήρηση της Γεωλογικής Κληρονομιάς ( Γεωδιατήρηση ) που είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σε ένα Γεωπάρκο.

07jpeg new

                                      Σπήλαιο των Λιμνών

maurolimni

Μαυρολίμνη (η μοναδική αλπική λίμνη της Πελοποννήσου) παγετωνικής προέλευσης στο Όρος Χελμός

Η εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη , μια συνεχής πρακτική ενός Γεωπάρκου, που ενσωματώνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ερμηνευτικές πινακίδες, φυλλάδια , κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης - εκπαίδευσης , παραγωγή γεωτουριστικών προϊόντων ( ενημερωτικοί οδηγοί, αναµνηστικά είδη κ.τ.λ.) που αναπτύσσουν τη στενή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και των Γεωεπιστημών

oros chelmos

                            Επίσκεψη φοιτητών στο Όρος Χελμός

10jpeg

                                        Σπήλαιο των Λιμνών

Ο Γεωτουρισμός , με έμφαση στον τομέα του πολιτιστικο-περιβαλλοντικού τουρισµού. Ένα Γεωπάρκο μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση των τοπικών κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να δημιουργηθούν και να αναπτυχτούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη διάδοση και την προώθηση επισκέψεων και περιηγήσεων.

perasma faraggi

         31ο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού στις 8-5-2011

11gif

                                         Σπήλαιο των Λιμνών