Εκτύπωση

Περιοχές φύλαξης

Η προστατευόμενη περιοχή κατατάσσεται σε τομείς φύλαξης κατά προτεραιότητα. Αυτοί ορίζονται από τη σημαντικότητα του προστατευτέου αντικειμένου γεγονός που προκύπτει και από τις ζώνες που οριοθετούνται εντός του Εθνικού Πάρκου, καθώς και από τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι τομείς φύλαξης κατά προτεραιότητα είναι οι ακόλουθοι :
Ορεινός όγκος Χελμού
Περιλαμβάνει την χερσαία έκταση όπως αυτή οριοθετείται από την Ζώνη Α1: «Περιοχή προστασίας της φύσης Υψηλές Κορυφές του όρους Χελμός» του Εθνικού Πάρκου και τις περιοχές Ξηρόκαμπου και Γαϊδουρόραχης. Εντός των ορίων της ζώνης Α1 περιλαμβάνονται οι κορυφές: Ψηλή Κορυφή (2.318 μ.) που είναι η υψηλότερη του Χελμού και Νεραϊδάλωνο ή Αητοράχη (2252 μ.), καθώς και η κοιλάδα των Υδάτων της Στυγός. Στην περιοχή του Χελμού συγκεντρώνονται τα περισσότερα από τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας, καθώς και κάποια σπάνια είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου.
Στην εν λόγω περιοχή η κυριότερη ανθρώπινη δραστηριότητα που ασκείται είναι η βόσκηση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών ετησίως.
Φαράγγι Βουραϊκού ποταμού
Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Εθνικού Πάρκου και καταλαμβάνει την περιοχή όπως αυτή οριοθετείται από την Ζώνη Α3: «Περιοχή προστασίας της φύσης Φαραγγιού Βουραϊκού ποταμού». Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συγκέντρωσης σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας, αλλά και λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών που την απαρτίζουν.
Τον Αύγουστο του 2007, εκτεταμένη πυρκαγιά στο βορειοανατολικό τμήμα του Ν. Αχαΐας, έπληξε και το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Το τμήμα που είχε πληγεί και στο παρελθόν, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εντός της προστατευόμενης περιοχής κάηκαν περίπου 6.362 στρέμματα, κυρίως συστάδες χαλεπιού πεύκης, ήτοι το 29,2% περίπου του συνόλου της. Η Δασική Υπηρεσία είχε κηρύξει ως αναδασωτέα την περιοχή και είχε επιβάλλει απαγορεύσεις βοσκής και θήρας.
Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων
Το Δάσος των Καλαβρύτων, έχει κηρυχθεί ως Αισθητικό Δάσος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 404/Δ’/20-10-77. Η συνολική έκταση του δάσους είναι 17.500 στρ. και με την ένταξη σε αυτό της περιοχής του Κάστρου Οριάς οριοθετήθηκε η Ζώνη Α2: «Περιοχή προστασίας της φύσης Δάσους Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων». Στην εν λόγω ζώνη που βρίσκεται Ν-ΝΑ και Ν-ΝΔ της πόλης των Καλαβρύτων ασκούνται πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης με σκοπό κυρίως την κάλυψη τουριστικών αναγκών.
Πηγές Αροανίου ποταμού
Στόχος της προστασίας των πηγών του Αροάνιου ποταμού, είναι η διατήρηση ενός σπάνιου και οικολογικά σημαντικού τύπου οικοτόπου, όπως είναι το πλατανοδάσος της περιοχής του Πλανητέρου, η οποία προστατεύεται και από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Πηγές Λάδωνα ποταμού
Σκοπός του προγράμματος φύλαξης των πηγών του Λάδωνα ποταμού είναι, εκτός της προστασίας των πηγών, και η διατήρηση του ιδιαίτερου σε κάλλος τοπίο των πηγών. Η οριοθετημένη Ζώνη Β4: «Περιοχή Προστασίας των Πηγών Λάδωνα» είναι η μικρότερη του Εθνικού Πάρκου με συνολική έκταση περίπου 810 στρ.
Λίμνη Τσιβλού
Η σημασία της λίμνης Τσιβλού, εκτός από την αισθητική της αξία, έγκειται στο ότι αποτελεί μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο και χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής, λόγω των γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Λίμνη Δόξα
Αποτελεί μια τεχνητή λίμνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών ετησίως. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στηρίχτηκε στον χείμαρρο Δόξα που ρέει σε εκείνη την περιοχή. Βρίσκεται στο τμήμα του Εθνικού Πάρκου που εκτείνεται στον Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στα ΝΝΑ αυτού.
Υπόλοιπα τμήματα του Εθνικού Πάρκου
Περιλαμβάνει όλη την υπόλοιπη περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω τοποθεσίες όπως το Οροπέδιο Λουσών, η Κέρτεζη, η Ζαρούχλα κ.α.