Εκτύπωση

Συνεργασία με άλλους φορείς

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού πραγματοποιεί κοινωφελείς δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται στενά με τους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με τις υπηρεσίες της περιοχής (Δασαρχείο, Πυροσβεστική) αλλά και με άλλους τοπικούς συλλόγους, όπως είναι ο ορειβατικός σύλλογος Καλαβρύτων και ο σύλλογος «Φίλοι του Οδοντωτού» καθώς με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας και Ακράτας και με τις διευθύνσεις και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής. Επίσης ο φορέας διαθέτει πολύτιμο υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου που εντάσσεται στο Μέτρο 2.6 «Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΥΠΕΠΘ). Το πακέτο είναι προσαρμοσμένο στην προστατευόμενη περιοχή Χελμού-Βουραϊκού και ενημερώνει τους μαθητές για την πλούσια βιολογική ποικιλότητα που αποτελείται από σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων, για τα προβλήματα που υπάρχουν και τα μέτρα διαχείρισης που υλοποιούνται σε αυτήν. Επιπλέον, περιλαμβάνει υπαίθριες δραστηριότητες με κύριο σκοπό την αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και δραστηριότητες στοχασμού με σκοπό να προβληματίσουν και να αποτελέσουν εφαλτήριο κριτικής προσέγγισης θεμάτων «αειφορίας». Το υφιστάμενο υλικό έχει τρέξει πιλοτικά κατά τη διάρκεια επισκέψεων σχολείων στο φορέα, έτσι ώστε να βελτιωθεί και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα βάσει παρατηρήσεων και να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός που είναι αφενός η γνωριμία με την αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, αφετέρου η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η κατανόηση της αλληλεξαρτώμενης σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Επίσης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2007, βασικό μέλημα του φορέα αποτελεί η διοργάνωση και στήριξη δράσεων και προγραμμάτων φύλαξης των δασών σε εθελοντικό επίπεδο. Ο φορέας μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στο συντονισμό των εθελοντών καθώς διαθέτει σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, οχήματα για τη μεταφορά των εθελοντών, κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και έχει καλή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.